گروه سخنرانی
حجت الاسلام دکتر ذاکر 00:00:00
حجت الاسلام دکتر ذاکر
از گروه سخنرانی
112 بار مشاهده
حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری 00:00:00
حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
از گروه سخنرانی
118 بار مشاهده
دکتر سراج 00:00:00
دکتر سراج
از گروه سخنرانی
117 بار مشاهده
دکتر موسی حقانی 00:00:00
دکتر موسی حقانی
از گروه سخنرانی
123 بار مشاهده
سردار نقدی 00:00:00
سردار نقدی
از گروه سخنرانی
107 بار مشاهده
سردار کارگر 00:00:00
سردار کارگر
از گروه سخنرانی
105 بار مشاهده
سردار فضلی 00:00:00
سردار فضلی
از گروه سخنرانی
107 بار مشاهده
سرلشکر صفوی 00:00:00
سرلشکر صفوی
از گروه سخنرانی
116 بار مشاهده
دکتر ولایتی 00:00:00
دکتر ولایتی
از گروه سخنرانی
104 بار مشاهده
دکتر محسن رضایی 00:00:00
دکتر محسن رضایی
از گروه سخنرانی
110 بار مشاهده
لبیک یا رسول الله 00:03:11
لبیک یا رسول الله
از گروه سخنرانی
6657 بار مشاهده
مصاحبه شهید تقوی درباره شهید زین الدین 00:07:14
مصاحبه شهید تقوی درباره شهید زین الدین
از گروه سخنرانی
4872 بار مشاهده
سخنرانی شهيد مهدی باكری 00:00:53
سخنرانی شهيد مهدی باكری
از گروه سخنرانی
11811 بار مشاهده
روایت رهبرانقلاب از بازگشت آزادگان 00:03:44
روایت رهبرانقلاب از بازگشت آزادگان
از گروه سخنرانی
504 بار مشاهده
میراث کودتای مخملی 00:02:43
میراث کودتای مخملی
از گروه سخنرانی
2063 بار مشاهده
12