تمامی آیتم ها
 جنگ نرم طراحی شده از جانب دشمنان 00:01:18
جنگ نرم طراحی شده از جانب دشمنان
از گروه پویا نمایی
234 بار مشاهده
دو دقیقه با اسرا ایرانی 00:02:00
دو دقیقه با اسرا ایرانی
از گروه پویا نمایی
229 بار مشاهده
video 00:00:58
video
از گروه پویا نمایی
237 بار مشاهده
فضای_مجازی_و_ایمان_نسل_بعد_ما 00:00:36
فضای_مجازی_و_ایمان_نسل_بعد_ما
از گروه پویا نمایی
250 بار مشاهده
تنفس در فضای  مجازی 00:01:46
تنفس در فضای مجازی
از گروه پویا نمایی
204 بار مشاهده
بخشی از مداحی شهید علی السنكیس 00:01:00
بخشی از مداحی شهید علی السنكیس
از گروه پویا نمایی
227 بار مشاهده
سرپلذهاب 00:04:48
سرپلذهاب
از گروه پویا نمایی
244 بار مشاهده
video_2017-01-08_21-58-53 00:00:26
video_2017-01-08_21-58-53
از گروه پویا نمایی
225 بار مشاهده
نقش زنان در دفاع مقدس 00:01:48
نقش زنان در دفاع مقدس
از گروه پویا نمایی
237 بار مشاهده
صادق آهنگران 00:03:21
صادق آهنگران
از گروه پویا نمایی
248 بار مشاهده
فریاد  اولیا خدا در مزار شهیدان 00:01:00
فریاد اولیا خدا در مزار شهیدان
از گروه پویا نمایی
245 بار مشاهده
زائر آمریکایی در پیاده ‌روی اربعین 00:03:54
زائر آمریکایی در پیاده ‌روی اربعین
از گروه پویا نمایی
243 بار مشاهده